חברה

חוסנה האמיתי של חברה נמדד תמיד לפי יכולתה לדאוג לאדם שזקוק לסיוע ותמיכה. כל אדם צריך שתהיה לו הזכות לחיות בכבוד בסביבה אנושית, בריאה ומקבלת.
"כשטוב לאחר, טוב גם לי".

רווחה

מאז שהקמנו את ארגון שחר, אנו מודים לבורא עולם שזכינו להשפיע לטובה על גורלם של מאות אנשים. אנו עושים זאת באהבה מתוך תחושה עמוקה של אחריות ומחויבות להמשיך את השליחות שלנו להעניק לכל מי שצריך הזדמנות להתפתח ולגדול.
"אצלנו לסייע לאדם זו זכות ולא חסד"

רווחה

מאז שהקמנו את ארגון שחר, אנו מודים לבורא עולם שזכינו להשפיע לטובה על גורלם של מאות אנשים. אנו עושים זאת באהבה מתוך תחושה עמוקה של אחריות ומחויבות להמשיך את השליחות שלנו להעניק לכל מי שצריך הזדמנות להתפתח ולגדול.
"אצלנו לסייע לאדם זו זכות ולא חסד"

https://www.facebook.com/shahar.org.il/