דמי החזקה לילד אומנה
(עזרה כספית באומנה)

כל משפחת אומנה מקבלת דמי החזקה חודשיים ממשרד הרווחה, עבור הטיפול בילד האומנה.

הכסף מועבר ישירות לחשבון הבנק של המשפחה והמשפחה נעזרת בו על מנת לשלם את ההוצאות השוטפות עבור הטיפול בילד.

בנוסף, המשפחה מקבלת הוצאות מיוחדות ומימון של צרכים טיפוליים כפי שנקבעו בתוכנית הטיפול (עיינו בערך "תוכנית טיפול").