מהי אומנה קהילתית?

במקרים רבים עולה הצורך לאתר משפחת שתהיה מוכנה לקלוט אליה יותר מילד אחד, שניים או שלושה אחים / אחיות מאותה משפחה – לטובת הילדים.

מחקרים הוכיחו כי הישארותם של אחים / אחיות יחד באומנה משפיע עליהם לטובה ומקל עליהם את התהליך.

לאחרונה, הבחנו במגמה שבה משפחות אומנה שגרות יחד באותה קהילה כגון קיבוץ / מושב / ישוב קהילתי / גרעין תורני, אשר קולטות ילד/ת אומנה אחד/אחת.

המשפחות עוברות תהליך אישי של אבחון (ע"ע תהליך אבחון) והשמה אך במקרים בהם לא ניתן למצוא משפחה שתוכל לקלוט את אחים (או במקרים ויש יותר משני אחים שהוצאו ביחד מהבית) ניתן לשלבם באומנה קהילתית ולשמר את הקשר ביניהם באופן מיטבי.

הדבר מסייע גם למשפחות האומנה שעוברות את התהליך ביחד ונעזרות זו בזו.